LWPM Comfort Module/Przykładowe akcje

Z LWPM
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W tym miejsce możesz znaleźć przykładowe akcje jakie zostały napisane w odpowiedni na różne żądania.

Niektóre akcje mają zastosowanie tylko w konkretnym samochodzie, inne są ogólne. Przed ich użyciem należy przeczytać dokładniejszy opis (jeśli jest dostępny).

Akcje te z jakichś powodów są niedostępne w katalogu akcji.

Aby się dowiedzieć jak tworzyć akcję, zajrzyj tutaj.

Jeśli jest potrzebna jakaś inna akcja, zgłoś to na [1]

Przełączenie radia z FM na AUX [2]

Przełączenie FM => AUX (CD70/DVD90)
0000086103080100C101200000
Przełączenie na FM (CD70/DVD90)
0000086103080000C101200000

Ustawienie polskiego języka w BC [3]

00 00 00 00 01 C6033B428D

Animacja świateł przód + tył [4]

Vectra-C / Signum
0000 43 530502FFCC0000 5405023FFC0000 010200 530502FFCCFFCC 5405023FE43FE4 010100 530502FFCC0000 5405023FFC0000 010200 530502FFCC0200 5405023FFC0040 0060 1F 530502FFCC0000 5405023FFC0000 010200 54050200000000 53050200000000 30 530502FFCC8000 5405023FFC2000 0060 530502FFCC2000 5405023FFC0800 0060 530502FFCC0800 5405023FFC0100 0060 530502FFCC0400 5405023FFC0200 0060 530502FFCC1000 5405023FFC0080 0060 530502FFCC4000 5405023FFC0400 0060 530502FFCC0100 5405023FFC1000 0060 530502FFCC0040 5405023FFC0020 0060 530502FFCC0100 5405023FFC1000 0060 530502FFCC4000 5405023FFC0400 0060 530502FFCC1000 5405023FFC0080 0060 530502FFCC0400 5405023FFC0200 0060 530502FFCC0800 5405023FFC0100 0060 530502FFCC2000 5405023FFC0800 0060 530502FFCC8000 5405023FFC2000 0060 530502FFCC0200 5405023FFC0040 0060

Reset nasycenia DPF [5]

Silnik Z19DT/Z19DTH/Z19DTL/Z30DT
00000E3027E00803AE8203AAAAAAAA00640000


Ostrzeżenie o długotrwałym wciśnięciu sprzęgła [6]

Silnik Z19DT/Z19DTH/Z19DTL
180216 00 00 05 02 230207E007E805E80300070020000050F0FF

Powyższy kod jest jedynie warunkiem akcji. To co ma robić dana akcja należy dodać.

Przykładowa pusta akcja to 00 00 00 00 00. W takim wypadku warunek ten wpisujemy zamiast pierwszej wartości 00.

Pogrubione wartości to pola które należy skonfigurować (więcej informacji na stronie z opisem tworzenia akcji.

W tym wypadku 05 określa czas włączenia natomiast 02 czas wyłączenia (czas - ilość obliczeń warunku).

Akcję ustawiamy jako akcję w tle z czasem powtórzenia np 500ms. Wtedy czas reakcji na przytrzymanie wynosi odpowiednio:

  • 5 * 500ms = 2,5s na włączenie akcji (ostrzeżenia)
  • 2 * 500ms = 1s dla wyłączenia.

Oczywiście akcję w tle należy najpierw aktywować (włączyć) (jakąś inną akcją/zdarzeniem). W tym wypadku można ją włączyć np po włączeniu silnika, a wyłączyć po wyłączeniu silnika.